godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Ważne strony

Na prośbę Śląskiego Kuratora Oświaty podajemy adresy stron na których można znaleźć informacje na temat przeprowadzanej reformy oświatowej:
a) Ministerstwo Edukacji Narodowej 
b) Kuratorium Oświaty w Katowicach 
c) Kuratorium Oświaty w Katowicach – broszura "Dobra szkoła" 

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015