godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

KONKURS FOTOGRAFICZNY: KAMIENICE BYTOMIA.

Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Kamienice Bytomia. Dzielnice organizowanym przez Dział Udostępniania Zbiorów. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wykonanie zdjęć bardziej i mniej znanych kamienic znajdujących się w dzielnicach Bytomia. Na prace konkursowe czekamy od chwili ogłoszenia konkursu do 20 listopada 2017. Najciekawsze z nich zostaną nagrodzone. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wypożyczalni Literatury Beletrystycznej telefonicznie 32 787 06 01 do 03 wewn

KONKURS FILMOWY "Szkoła zawodowa – lubię to!"

Instytutu Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów do udziału w konkursie kreatywnym na film promujący kształcenie zawodowe. Przedmiotem konkursu jest pomysł na promocję kształcenia zawodowego w postaci trzyminutowego filmu stworzonego w dowolnej technice na jeden z dwóch tematów:
1. Mój zawód na globalnym rynku pracy
2. Szkoła zawodowa – lubię to!
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół zawodowych. Przewidziano nagrody rzeczowe w konkursie o łącznej wartości 2 000 PLN. Czekamy na zgłoszenia do dnia 30.10.2017, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.11.2017. Konkurs realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach umowy grantowej zawartej z Europejskim Centrum Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego (European Centre for the Development of Vocational Training, zwanego dalej Cedefop). IBE w ramach tej umowy pełni rolę partnera sieci ReferNet. Jest to sieć instytucji stworzona przez Cedefop w 2002 roku w celu zbierania informacji i monitorowania zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Zadaniem sieci ReferNet jest obok gromadzenia informacji na temat roli, struktury i systemu zarządzania VET również wspieranie działalności Cedefop w upowszechnianiu informacji o kształceniu i szkoleniu zawodowym w krajach będących członkami sieci.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie ReferNet Polska:
http://refernet.ibe.edu.pl/index.php/aktualnosci/65-konkurs-promujacy-ksztalcenie-zawodowe
W załączeniu przesyłam regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy. Będziemy wdzięczni za umieszczenie informacji na temat konkursu na Państwa stronie internetowej i FB. W załączeniu przesyłam plakat i banner promujący konkurs. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Bohater mojej ulubionej lektury na lekcji w nowoczesnej klasie ze snów

Wytyczne dotyczące Prac filmowych. Film:
a) musi być wykonany na temat: „Bohater mojej ulubionej lektury na lekcji w nowoczesnej klasie ze snów” (wg „Listy lektur” będącej Załącznikiem nr 1 do Regulaminu),
b) musi zaczynać się dwusekundową planszą z nazwą szkoły,
c) nie może trwać dłużej niż dwie minuty,
d) musi być nakręcony w minimalnej rozdzielczości 720p,
e) musi być wykonany przez zespół uczniów,
f) nie mógł być nagradzany w innym konkursie,
g) nie może zawierać żadnych znaków towarowych ani innych logotypów,
h) musi zostać nadesłany do 16 marca 2017 roku.

zobacz regulamin       i lektury

"Na tropie wiosny"

Z okazji początku kalendarzowej wiosny przygotowaliśmy konkurs fotograficzny: "Na tropie wiosny".
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
2. Tematem fotografii mogą być ludzie, przyroda, przedmioty, ciekawe miejsca związane z nadejściem wiosny.
3. Na adres organizatora należy przesłać do 3 fotografii w formie papierowej w formacie A4 oraz dołączyć zdjęcia w formie cyfrowej.
4. Prace należy przesyłać do 21 kwietnia 2017 r. na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. 3-go Maja 22 41-500 Chorzów
(z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY „Na tropie wiosny”)
oraz na adres: ania_bazi@op.pl. 5.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 maja 2017 r. w ZSO nr 1 w Chorzowie.

Konkurs filmowy

Chcesz zwiedzić Sztokholmu i siedzibę Ericsson? Weź udział w konkursie filmowym  „What makes YOU + ERICSSON a powerful combination?” zobacz szzczegóły

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015