godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Technik Geodeta

Co to jest geodezja?

Nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni. Wynikiem geodezyjnych pomiarów terenowych i prac kameralnych są różnego typu opracowania graficzne np. mapy czy profile ale także dokumenty tekstowe o charakterze prawnym (np. podczas rozgraniczenia nieruchomości).

Czym zajmuje się geodezja?

Na kierunku geodezji kształcą się specjaliści geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych i przemysłowych. Technikum przygotowuje do prowadzenia działalności inżynierskiej w tym zakresie.

Uczeń poznaje nowoczesne metody pomiarów geodezyjnych i satelitarnych oraz sposoby ich wykorzystania. Ma także dostęp do nowoczesnych sprzętów geodezyjnych oraz pracowni komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Po każdym z modułów kształcenia, uczeń przystępuje do egzaminu z danej kwalifikacji. Pozytywne zaliczenie egzaminu wiąże się z otrzymaniem świadectwa, które potwierdza umiejętności w danej kwalifikacji.

 • B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.
 • B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.
 • B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Stawiamy na praktykę

 • zajęcia terenowe i praktyczne, samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć praktycznych;
 • nauka języka obcego uwzględniając słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku geodezyjnego;
 • zajęcia dodatkowe, w których można rozwijać swoje zainteresowania.

      

             POMIARY SYTUACYJNE            POMIARY WYSOKOŚCIOWE

Kończąc technikum ZSTiO uczeń zna:

 • podstawy prawne funkcjonowania katastru;
 • metody ewidencji gruntów i budynków;
 • zasady gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich - techniki wyceny nieruchomości;
 • sposoby zakładania małych firm i zarządzania nimi;
 • system pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych i małych firmach.

Gdzie możesz pracować po zakończeniu ZSTiO, czyli perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii systemów, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.

  

 

 

ZAPRASZAMY !!!!!

Luty 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Brak plakatu
› Ferie zimowe
Data :  11 luty 2019
12
Brak plakatu
› Ferie zimowe
Data :  12 luty 2019
13
Brak plakatu
› Ferie zimowe
Data :  13 luty 2019
14
Brak plakatu
› Ferie zimowe
Data :  14 luty 2019
15
Brak plakatu
› Ferie zimowe
Data :  15 luty 2019
16
Brak plakatu
› Ferie zimowe
Data :  16 luty 2019
17
Brak plakatu
› Ferie zimowe
Data :  17 luty 2019
18
Brak plakatu
› Ferie zimowe
Data :  18 luty 2019
19
Brak plakatu
› Ferie zimowe
Data :  19 luty 2019
20
Brak plakatu
› Ferie zimowe
Data :  20 luty 2019
21
Brak plakatu
› Ferie zimowe
Data :  21 luty 2019
22
Brak plakatu
› Ferie zimowe
Data :  22 luty 2019
23
Brak plakatu
› Ferie zimowe
Data :  23 luty 2019
24
Brak plakatu
› Ferie zimowe
Data :  24 luty 2019
25
26
27
28

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015