godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Górnik w szkole branżowej

Górnik Eksploatacji Podziemnej

Czym jest ten zawód?

Górnik. Zawód, który praktycznie od zawsze, oceniany jest jako trudny i bardzo niebezpieczny, ale jednocześnie wart zainteresowania. Zawód dający możliwość wysokich zarobków, wielu dodatków do pensji, zawód prestiżowy, ceniony przez społeczeństwo. Praca na kopalni zarówno przed laty, jak i dziś jest bardzo popularna, a o zatrudnienie w kopalni stara się bardzo wiele młodych osób.

Czym zajmuje się górnik?

Praca górnika to pojęcie, które kojarzy się jednoznacznie – praca na kopalni. Górnik jest pracownikiem, zatrudnionym pod ziemią i wydobywającym – w zależności od kopalni – określony surowiec. Praca pod ziemią może być jednak bardzo różna. Górnicy pracują zarówno „na przodku” jak i „w ścianie”, przy transporcie materiałów i ludzi, obsługują skomplikowane maszyny i urządzenia. 

Aby uzyskać tytuł „Górnika eksploatacji podziemnej” należy zdać egzamin, który składa się z:
 części pisemnej – testu z wiedzy teoretycznej,
 części praktycznej – odbywającej się na sztolni ćwiczebnej.

Gdzie można uzyskać zatrudnienie po ukończeniu tego kierunku?

Jak dobrze każdy wie, podstawowe miejsce zatrudnienia każdego górnika to kopalnia. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnię zarówno w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Węglokoks Kraj Sp. z o.o., Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A., Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., jak i w prywatnych kopalniach takich jak: EkoPlus lub Siltech. Ponadto mogą uzyskać zatrudnienie w firmach świadczących roboty górnicze na rzecz kopalń. Duża część absolwentów wyjeżdża również za granicę, w celu uzyskania zatrudnienia w tamtejszych kopalniach.

Jakich przedmiotów uczy się na tym kierunku?

Przedmioty zawodowe realizowane na tym kierunku:
 Podstawy podziemnej eksploatacji złóż
 Podstawy górnictwa
 Podstawy techniki
 Przepisy prawa i bhp w górnictwie
 Język obcy w górnictwie
 Działalność gospodarcza w górnictwie
 Podstawy technik eksploatacyjnych - zajęcia praktyczne
 Komputerowe wspomaganie zawodu
 Podstawy budowy maszyn i urządzeń górniczych

Osoby kończące ten kierunek mogą kontynuować naukę na kursach kwalifikacyjnych w celu uzyskania tytułu „Technik górnictwa podziemnego” i podniesieniu własnych kwalifikacji zawodowych – bycia osobą dozoru ruchu. 

Jakie dodatkowe korzyści można uzyskać wybierając ten kierunek?

Wysokie zarobki i stabilność zatrudnienia, a także możliwość rozwoju zawodowego to najczęstsze przyczyny wyboru tego kierunku. 

Jak zostać uczniem ZSTiO?

Jest to bardzo proste!!! Wystarczy tylko wejść do systemu vEdukacja i tam wybrać Nas.
Przedmioty, których oceny przeliczane są na punkty dla zawodu górnik eksploatacji podziemnej to:
 język polski
 matematyka
 informatyka.

 

ZAPRASZAMY NA GÓRNIKA !!!!!

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015