godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Zasady korzystania z Czytelni Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu

1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie szkoły, nauczyciele, wszyscy inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

2. Materiały biblioteczne znajdujące się w czytelni udostępniane są na zasadzie wolnego dostępu do półek.

3. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji i w razie potrzeby pomaga w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.

4. Czytelnicy zobowiązani są chronić wyposażenie czytelni przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.

5. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z ich winy.

6. Korzystanie z komputerów biblioteki na terenie czytelni dozwolone jest wyłącznie w celach naukowych.

7. W czytelni użytkownicy mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego.

8. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:
a) pozostawienia w szatni okryć wierzchnich,
b) zgłoszenia bibliotekarzowi wnoszonych materiałów własnych,
c) zachowania ciszy,
d) przestrzegania zakazu spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.

9. W wypadku niewłaściwego zachowania się bibliotekarz ma prawo wyprosić użytkownika z czytelni.
Czytelnik, który nie przestrzega regulaminu czytelni może być pozbawiony prawa do korzystania z jej zbiorów.

Luty 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
Brak plakatu
› ferie zimowe
Data :   1 luty 2018
2
Brak plakatu
› ferie zimowe
Data :   2 luty 2018
3
Brak plakatu
› ferie zimowe
Data :   3 luty 2018
4
Brak plakatu
› ferie zimowe
Data :   4 luty 2018
5
Brak plakatu
› ferie zimowe
Data :   5 luty 2018
6
Brak plakatu
› ferie zimowe
Data :   6 luty 2018
7
Brak plakatu
› ferie zimowe
Data :   7 luty 2018
8
Brak plakatu
› ferie zimowe
Data :   8 luty 2018
9
Brak plakatu
› ferie zimowe
Data :   9 luty 2018
10
Brak plakatu
› ferie zimowe
Data :  10 luty 2018
11
Brak plakatu
› ferie zimowe
Data :  11 luty 2018
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015