godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Zasady korzystania z Czytelni Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu

1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie szkoły, nauczyciele, wszyscy inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

2. Materiały biblioteczne znajdujące się w czytelni udostępniane są na zasadzie wolnego dostępu do półek.

3. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji i w razie potrzeby pomaga w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.

4. Czytelnicy zobowiązani są chronić wyposażenie czytelni przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.

5. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z ich winy.

6. Korzystanie z komputerów biblioteki na terenie czytelni dozwolone jest wyłącznie w celach naukowych.

7. W czytelni użytkownicy mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego.

8. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:
a) pozostawienia w szatni okryć wierzchnich,
b) zgłoszenia bibliotekarzowi wnoszonych materiałów własnych,
c) zachowania ciszy,
d) przestrzegania zakazu spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.

9. W wypadku niewłaściwego zachowania się bibliotekarz ma prawo wyprosić użytkownika z czytelni.
Czytelnik, który nie przestrzega regulaminu czytelni może być pozbawiony prawa do korzystania z jej zbiorów.

Sierpień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015